D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el llistat d’alumnes que han participat amb l’aprofitament suficient al curs de formació per l’obtenció del títol d’àrbitre català.

DADES DEL CURS
Data:  7 de març de 2015 – 25 d’abril de 2015
Lloc:   Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona

LLISTAT D’ASPIRANTS QUE HAN OBTINGUT UNA VALORACIÓ FAVORABLE (Part I)

DNI ASPIRANT

ASSISTÈNCIA

102 – P

100%

111 – P

82%

184 – R

100%

220 – F

100%

418 – N

91%

428 – Z

100%

447 – L

100%

448 – S

91%

502 – B

91%

502 – K

82%

626 – H

100%

626 – S

100%

694 – B

100%

741 – H

91%

 

LLISTAT D’ASPIRANTS QUE HAN OBTINGUT UNA VALORACIÓ FAVORABLE (Part II)

DNI ASPIRANT

ASSISTÈNCIA

796 – N

100%

871 – J

100%

963 – L

100%

 

Barcelona, a 30 d’abril de 2015.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.