Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana  d’Escacs el
divendres 19 de juny de 2015 a les 19:00 hores, el resultat ha estat el següent.

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS

PLICA

DNI ASPIRANT

1

796–N

2

220–F

3

428–Z

4

184–R

5

111–P

6

626–S

7

102–P

8

448–S

9

741–H

10

418–N

11

963–L

12

871–J

13

447–L

14

502–K

15

626–H

 

Barcelona, a 19 de juny de 2015.

Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E