A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS
Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:

Campionat Català per Equips d’Edats

Lloc:  

Lloret de Mar

Dates:                        

10 al 12 d’octubre de 2015

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

265 €

150 €

115 €

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

 

Competició:

Festa Catalana dels Escacs

Lloc:  

Santa Pau

Dates:                        

18 d’octubre de 2015

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

225 €

140 €

100 €

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular


Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.
Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 13 de setembre de 2015.

Barcelona, a 18 d’agost de 2015.
Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.