A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs del any 2015.

Competició: 

Festa Catalana dels Escacs

Lloc:  

Santa Pau

Dates:                        

18 d’octubre de 2015

Places

Àrbitre principal

Roger Rodriguez

Àrbitre adjunt

Vladimir Zaiats

Àrbitres auxiliars

Joan Vivancos

Pere Melero

Competició: 

Campionat Català per Equips d’Edats

Lloc:  

Lloret de Mar

Dates:                        

10 al 12 d’octubre de 2015

Places

Àrbitre principal

Vladimir Zaiats

Àrbitre adjunt

Lluis Las Heras

Àrbitres auxiliars

Alex Montiel

Alexandra Muratet

Sonia Martín

Altres sol·licituds

Toni Viñas

Xavier Saurina

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. s'enviarà a cadascú dels designats un justificant pels honoraris (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats i documentats, per procedir al pagament dels mateixos.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 18 de setembre de 2015.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.