A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS


Benvolgut amic/amiga:


Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

Competició: 

Memorial Garcia Ilundain per Edats

Lloc:  

Hotel Sunway (Sitges)

Dates:                        

12 de desembre de 2015

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

5 Àrbitres auxiliars

240 €

170 €

100 €

Dietes:

15 € en concepte de dinar

 

Competició: 

Memorial Garcia Ilundain Internacional

Lloc:  

Federació Catalana d’Escacs (Barcelona)

Dates:                        

13 de desembre de 2015

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

265 €

165 €

100 €

Dietes:

15 € en concepte de dinar

 


Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.
Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.
Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 15 de novembre de 2015.


Barcelona, a 30 d’octubre de 2015.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.