A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

Competició: 

Copa Catalana – Fase Barcelona

Lloc:  

Cotxeres de Sants 79, Barcelona

Dates:                        

17 de gener de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

3 Àrbitres auxiliars

240 €

160 €

100 €

Dietes:

15 € en concepte de dinar

 

Competició: 

Torneig de Ràpides per Parelles Mixtes

Lloc:  

Cotxeres de Sants 79, Barcelona

Dates:                        

16 de gener de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

200 €

135 €

100 €

Dietes:

15 € en concepte de dinar

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 3 de gener de 2016.

Bologna, a 17 de desembre de 2015.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.