A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

Competició:

Final del Campionat de Catalunya per Edats (De Sub-8  a Sub-18)

Lloc:  

Hotel Palas Pineda. Vila-seca

Dates:                        

19 al 24 març de 2016

Places

1 Àrbitre principal

2 Àrbitres adjunts

6 Àrbitres auxiliars

450 €

325 €

250 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició:

Campionat de Catalunya Femení individual

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

25 al 28 de març de 2016

Places

1 Àrbitre principal

350 €

Dietes:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 21 de febrer de 2016.

2 de febrer de 2016.
Signat: Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.