A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs del any 2016.

 

Competició:

Obert de la Delegació de Lleida

Lloc:  

Provincia de Lleida (veure Circular LLE 09/2016)

Dates:                        

23 d’abril al 18 de juny de 2016

Places

Àrbitre principal

Ramon Verdés

Altres sol·licituds

Jesús Caballero

Gumersind Maseras

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament a l'àrbitre principal designat fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà a cadascú dels designats un justificant pels honoraris (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats i documentats, per procedir al pagament dels mateixos.

Si no et trobes designat, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Bologna, a 18 d’abril de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.