A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Festa provincial de la Delegació de Tarragona

Lloc:  

Hotel Olympus Palace, (C/de Navarra, 6, Salou )

Dates i horari:

Diumenge, dia 12 de juny de 2016, a les 10:00 del matí

Places

1 Àrbitre principal

105 €

1 Àrbitre adjunt

  70 €

Desplaçament:

La retribució tindrà una retenció fiscal del 2 %.

El desplaçament es pagarà a raó de 0,19 € / km

Els àrbitres tenen el dinar pagat per l'organització.

Prova vàlida per elo català de ràpides

 

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà al designat un justificant de desplaçament. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 21 de maig de 2016.

 

Bologna, a 2 de maig de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.