A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició:

Campionat Absolut de Tarragona 2016

Lloc:  

Hospitalet de l’Infant

Dates:                    

Del 2 d’octubre al 27 de novembre de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

1 Àrbitre auxiliar

600 €

350 €

270 €

Desplaçament:

El desplaçament en vehicle propi es pagarà a raó de 0,19 € / km. Si es designa un àrbitre de fora la delegació de Tarragona el desplaçament computarà a partir del moment en que accedeix a la província fins a la sala de joc. S’abonaran peatges amb la presentació de tiquets originals.

Observacions

L'àrbitre principal haurà d'informatitzar les partides, com a mínim, dels 15 primers taulers del grup A i dels 10 primers taulers del grup B.

 

Aprofitem per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l’obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascún dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 11 de setembre de 2016.

 

Tarragona, a 18 d’agost de 2016