A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Festa Catalana dels Escacs i Campionat de Catalunya de ràpides per equips

Lloc:  

Mollet del Vallès

Dates:                       

25 de setembre de 2016

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

225 €

140 €

100 €

Desplaçament:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular

La retribució tindrà una retenció fiscal del 2 %.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito per recordar-vos que l'àrbitre principal designat, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascú dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquetes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 13 de setembre de 2016.

 

Bologna, a 5 setembre de 2016.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.