A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS


Benvolgut amic/amiga:


Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

 

Competició:  

Torneig de Ràpides per Parelles Mixtes

Lloc:  

Cotxeres de Sants, C/ de Sants 79 de Barcelona

Dates:                        

14 de gener de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

200 €

135 €

Observacions:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

 

Competició: 

Copa Catalana – Fase Barcelona

Lloc:  

Cotxeres de Sants, C/ de Sants 79 de Barcelona

Dates:                        

15 de gener de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

4 Àrbitres auxiliars

240 €

160 €

100 €

Dietes:

15 € en concepte de dinar

Observacions:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar alguna de les proves demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 26 de desembre de 2016.


Bologna, a 14 de novembre de 2016

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.