A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició: 

Copa Territorial per equips d’Edats de Tarragona 2016

Lloc:  

Pavelló de l'Escola Miramar C/ de l'Era del Delme, 20 de Vila-seca.

Dates:                       

18 de desembre de 2016

Places

1 Àrbitre principal                          120€

1 Àrbitre adjunt                              80€ * (En cas d’haver-hi més de 10 equips hi haurà aquest àrbitre).

Desplaçament:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.*

*El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació de Tarragona el còmput del quilometratge  amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si es desplacen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a l'àrbitre un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Data límit per sol·licitar l’arbitratge: 8 de desembre de 2016. Els àrbitres interessats ho hauran de sol·licitar per correu electrònic a l'adreça federacio@escacs.cato a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE.

 

Bologna, a 25 de novembre de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.