A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS


Benvolgut amic/amiga:


Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats:

 

Competició: 

Fase prèvia Ct de Catalunya d'edats - Vallès Occidental

Lloc:  

Diferents seus del Vallès Occidental

Dates:                        

Dissabtes, del 14 de gener al 18 de febrer de 2017 a partir de les 16:30 hores.

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

240 €

180 €

138 €

Observacions:

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) que no siguin Àrbitres de Suport (AS) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 18 de desembre de 2016.


Bologna, a 25 de novembre de 2016

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.