Examen d’Àrbitre Català 2017

RESULTATS DE LA PROVA

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre català.

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES (part 1 de 2)

PLICA

PART 1

PART 2

PART 3

TOTAL

RESULTAT

1

3,44

2,15

0,00

1,86

No Apte

2

6,89

4,56

4,54

5,33

No Apte

3

7,89

7,63

8,48

8,00

APTE

4

4,22

3,67

3,42

3,77

No Apte

5

7,33

7,43

9,09

7,95

APTE

6

5,44

5,93

6,62

6,00

APTE

7

8,22

8,74

9,80

8,92

APTE

8

1,11

1,19

0,25

0,85

No Apte

9

4,89

3,68

5,35

4,64

No Apte

10

4,00

3,77

1,22

2,99

No Apte

11

7,78

6,74

7,77

7,43

APTE

12

5,67

5,44

6,88

6,00

APTE

13

8,22

6,94

7,75

7,64

APTE

14

5,22

2,31

1,12

2,88

No Apte

15

7,33

8,26

9,34

8,31

APTE

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES (part 2 de 2)

PLICA

PART 1

PART 2

PART 3

TOTAL

RESULTAT

16

7,89

7,04

9,54

8,16

APTE

17

4,22

4,22

2,65

3,70

No Apte

18

3,89

4,12

3,16

3,72

No Apte

19

8,00

2,84

4,79

5,21

No Apte

20

5,56

5,53

6,93

6,01

APTE

 

L’acte d’obertura de les pliques es realitzarà a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs el proper divendres 23 de juny de 2017 a les 18:00 hores. Aquest acte és públic i obert a tots aquells federats que vulguin assistir.

ACTE D’OBERTURA DE LES PLIQUES

Data:               23 de juny de 2017

Hora:               18:00

Lloc:                Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona 

Barcelona, a 20 de juny de 2017.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.