CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es convoca a la sessió d’Assemblea Extraordinària del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 17 de juny de 2017, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

Convocatòria d’eleccions a Representant del Comitè d’Àrbitres Catalans

  • Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament electoral.
  • Aprovació si s’escau del calendari electoral.
  • Nomenament de la Junta Electoral.
  • Aprovació del cens electoral.

ASSISTENTS: Beatriz Alfonso Nogué, Carles Batallé Montpart, Cristina Bosch Porta, Jordi Chalmeta Ugas, Jordi Folk Guilsanza, Carlos Gimenez Cañadas, Patricia Llaneza Vega, Josep Maria Benitez, Juan Marganef Kriesten, Manuel Navarr Perez, Miguel Ramos Vizuete, Vladimir Zaiats, Pepo Viñas (president de la FCE), Josep M. Camell (àrbitre i membre de la Junta Directiva de la FCE) i Antoni Lopez (gerent de la FCE).

Es van prendre els següents acords:

 1. Són escollits, com interventors, per a la signatura de l’acta els assembleistes: Miguel Ramos i Manolo Navarro.
 2. El president de la FCE, Pepo Viñas, va explicar breument el procediment electoral i informa que el representant escollit pel col·lectiu arbitral serà membre de la Junta Directiva de la Federació.
 3. Josep M. Benitez demana un canvi en el Reglament perquè tots els àrbitres amb llicència en vigor puguin formar part del cens. Aquesta modificació és aprovada per part dels assembleistes per unanimitat.
 4. Els àrbitres en pràctiques no podran formar part del cens, ja que encara no són àrbitres amb tots els drets.
 5. També s’aprova per 6 vots a favor, 4 abstencions i un en contra que només es pugui avalar una única candidatura.
 6. El Reglament Electoral, amb les modificacions proposades va ser aprovat per unanimitat.
 7. El calendari electoral va ser aprovat per unanimitat.
 8. 8.Van ser escollits com a membres de la Junta Electoral: Josep M. Camell, Jordi Folch i Miguel Ramos.
 9. El cens modificat amb l’esmena proposada va ser aprovat per 8 vots a favor i una abstenció.
 10. Manolo Navarro demana més agilitat en el pagament dels honoraris arbitrals de les proves oficials de la FCE.
 11. Pepo Viñas demana al nou Representant dels àrbitres que revisin el reglament del Comitè d’àrbitres i que almenys se celebri una assemblea ordinària anual.
 12. Jordi Folk pregunta si el darrer Representant dels arbitres farà un informe de la seva legislatura.
 13. Davide Vega continuarà fent les tasques del Comitè Tècnic d’Àrbitres fins que no surti el nou representant dels àrbitres catalans.
 14. Carles Gimenez agraeix la presència del president de la Federació.

La reunió va finalitzar a les 11,10 hores.

L’acta es signada pels interventors escollits a l’assemblea:

Miguel Ramos Vizuete                                   Manolo Navarro Pérez