A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició: 

Campionat Individual d’Edats Sub14, sub16 i sub18 de Tarragona

Lloc:  

Salou

Dates:            

Dissabtes matí (11, 18 i 25 de novembre de 2017)

Rondes:

6 (2 per dia)

 

Avaluable:

Elo FCE Estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (60’ a caiguda de bandera)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

110 €

70 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els peatges s’abonaran amb la presentació del tiquet original.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació de Tarragona el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

 

Competició: 

Campionat per Equips d’Edats de la D.T. de Lleida

Lloc:  

Per determinar

Dates:            

Dissabtes tarda (11, 18 i 25 de novembre de 2017)

Rondes:

6 (2 per dia)

 

Ritme de joc:

Ràpid (25’ + 5’’ d’increment per jugada)

Avaluable:

Elo FCE Ràpid

 

Places:

1 Àrbitre principal

150 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els peatges s’abonaran amb la presentació del tiquet original.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació de Tarragona el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

 

Competició: 

Minicopa Per Equips d’Edats (Tarragona)

Lloc:  

Hospitalet de l’Infant, pavelló Hifrensa

Data:             

Diumenge 3 de desembre de 2017

Rondes:

9

 

Ritme de joc:

Ràpid (15’ + 5’’ d’increment per jugada)

Avaluable:

Elo FCE Ràpid

 

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

140 €

80 €

60 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els peatges s’abonaran amb la presentació del tiquet original.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació de Tarragona el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar el Campionat Individual d’Edats de Tarragona o el Campionat per Equips d’Edats de Lleida, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 15 d’octubre de 2017.

Si tens intenció d’arbitrar la Minicopa de Tarragona, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 29 d’octubre de 2017.

 

Sabadell, a 8 de setembre de 2017

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.