A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs de l’any 2017.

Competició: 

Obert Memorial Garcia Ilundain

Lloc:  

Casinet d’Hostafrancs - Barcelona

Dates:            

Diumenge 3 de desembre de 2017

Places

Àrbitre principal

Jaume Gallart

Àrbitres auxiliars

Andrés Navarro

 

Josep Pellús

 

Altres sol·licituds

Beatriz Alfonso

Israel Campos

Jordi Lladó

Laura Martín

Albert Olivera

Mireia Ramón

Carlos Rojano

Mireia Terrones

Competició: 

Memorial Garcia Ilundain d’Edats

Lloc:  

Escola Joviat - Manresa

Dates:            

Dissabte 16 de desembre de 2017

Places

Àrbitre principal

Beatriz Alfonso

Àrbitre adjunt

Sònia Martín

Àrbitres auxiliars

Jordi Lladó

Laura Martín

Mireia Ramón

Carlos Rojano

Carles Vilà

Altres sol·licituds

Israel Campos

Òscar Ferrer

Jaume Gallart

Lluís Las Heras

Albert Olivera

Mireia Terrones

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Sabadell, a 7 de novembre de 2017

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.