A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoca la reunió anual del Comitè Tècnic d’Àrbitres que es celebrarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs (Carrer Sant Adrià, 20. Recinte Fabra i Coats – Barcelona), el proper 23 de desembre de 2017, a les 10:00 en primera i única convocatoria.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
  2. Informe d'activitats.
  3. Informe econòmic.
  4. Nou apartat d’àrbitres a la web
  5. Liníes de futur
  6. Propostes dels àrbitres
  7. Precs i preguntes

La documentació de la reunió i les propostes dels àrbitres es penjaran al web de la federació (www.escacs.cat) i s’enviarà als membres del col·lectiu per correu electrònic una setmana abans de la data de la reunió.

Es recorda que aquelles propostes que impliquin la modificació d’algun reglament o acord pres per l’assemblea de clubs de la F.C.d’E. hauran de ser ratificats a la propera assemblea de clubs.

WORKSHOP DE SWISS MANAGER

Es comunica també que el mateix 23 de desembre a les 16:30, a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, es realitzarà un workshop sobre el programa d’emparellaments Swiss Manager.

L’objectiu d’aquest workshop consistirà en el desenvolupament d’un cas pràctic organitzat pels ponents, preparant un torneig simulat vàlid per ELO FIDE, FEDA i català, des del moment d’introducció d’inscrits fins a la presentació de l’informe final, deixant torns oberts de preguntes per sol·licitar tots els aclariments necessaris.

Les places estaran limitades a 20 persones. Caldrà inscriure’s mitjançant aquest FORMULARI

Sabadell, a 23 de novembre de 2017

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.