TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició: 

Campionat de Girona de Veterans

Lloc:  

Damunt Casal de la Gent gran, a la plaça Leonor Joher 2n pis de Girona (a 100 metres de Can Ninetes)

Dates:            

6 de febrer al 20 de març de 2018 – Dimarts tarda

Rondes:

7

 

Format:

Suís individual

 

Avaluable:

ELO FIDE i FCE Estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (90’ amb 30’’ d’increment per jugada)

Places:

1 Àrbitre principal

300 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

 

 

Competició: 

Lliga Catalana sub12 Territorial de Girona

Llocs:

Peralada (17 febrer), Blanes (24 de Febrer) Olot (3 de març)

Dates:            

17 de febrer al 3  de març de 2018 – Dissabtes tarda

(en cas de mes de  24 equips s’allargarà el  dissabte 10 de març)

Rondes:

6   (8 en cas de fer una altre dia)

 

Format:

Suís per equips

 

Avaluable:

ELO FCE estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (60’ a caiguda de bandera)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

300 €

175 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 17 de gener de 2018

Sabadell, a 3 de gener de 2018

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.