A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició: 

Campionat Individual d’Edats sub8, sub10 i sub12 Fase Camp de Tarragona

Lloc:  

Reus

Dates:            

Dissabtes tarda (24 de febrer, 3 i 10 de març)

Rondes:

6 (2 per dia)

 

Format:

Suís individual

 

Avaluable:

ELO FCE Estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (60’ a caiguda de bandera)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt 

100 € / jornada

  70 € / jornada

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

Una jornada = 2 rondes

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

Competició: 

Campionat Individual d’Edats sub8, sub10 i sub12 Fase Terres de l’Ebre

Llocs:

Roquetes (17 febrer), Gandesa (24 de Febrer), Ascó (3 de març), Montsià (10 de març)

Dates:            

Dissabtes matí (17 i 24 de febrer, 3 i 10 de març)

Rondes:

8 (2 per dia)

 

Format:

Suís individual

 

Avaluable:

ELO FCE estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (60’ a caiguda de bandera)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

100 € / jornada

  70 € / jornada

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

Una jornada = 2 rondes 

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 17 de gener de 2018

Sabadell, a 5 de gener de 2018

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.