Mitjançant aquesta circular comuniquen les persones designades per arbitrar les següents proves de la Federació Catalana d’Escacs de l’any 2018.

Competició:

Campionat de ràpides i Festa  de la  Territorial Girona

Lloc:  

Vilablareix (Girona)

Dates:           

17 de juny de 2018

Places:

Àrbitre principal

Vladimir Zaiats

Altres sol·licituds

  Jesus Caballero Maytin

Si ha estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

En breu s'enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no ha estat entre els designats, aprofitar l’ocasió per agrair-li l’interès mostrat, així com animar-li a seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 30 de maig de 2018