Mitjançant aquesta circular comuniquen les persones designades per arbitrar les següents proves de la Federació Catalana d’Escacs de l’any 2018.

Competició:

Campionat de Partides Llampec de Catalunya

Lloc:  

Barcelona

Dates:           

16 de juny de 2018

Places:

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitre auxiliar

Vladimir Zaiats

Laura Martín Pérez

Francisco Pizarro Soza

Altres sol·licituds

 

Jesus Caballero Maytin

Francescs Xavier Valios Blanco

Jaume Gallart Zafra

Mireia Terrones Launes

Si ha estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

En breu s'enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no ha estat entre els designats, aprofitar l’ocasió per agrair-li l’interès mostrat, així com animar-li a seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 11 de juny de 2018