Ens adrecem a vostè per oferir-vos la possibilitat d’arbitrar el següents torneigs:

Competició:

Memorial David García Ilundain Base

Lloc:

Per determinar

Data             

8 de desembre de 2018

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

5 Àrbitres Auxiliars

265 €

200 €

125 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

S’abonarà una dieta per dinar de 15 €.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE ràpid.

Límit de la licitació: 11 de novembre de 2018

 

Competició:

Obert Memorial David García Ilundain

Lloc:

Barcelona

Data             

9 de desembre de 2018

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre Auxiliar

265 €

165 €

100 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

S’abonarà una dieta per dinar de 15 €.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE Ràpid i FCE ràpid.

Límit de la licitació: 11 de novembre de 2018

 

Si te la intenció d’arbitrar aquestes proves, ho ha de demanar per correu electrònic al Comitè Tècnic d’Àrbitres la Federació Catalana d’Escacs arbitres@escacs.cat

Barcelona, 10 d’octubre de 2018