Acte d’obertura de les pliques de l’Examen d’Àrbitre Català 2018

 

ACTE D’OBERTURA

Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana d’Escacs el divendres 14 de desembre de 2018 a les 13:15 hores, el resultat ha estat el següent.

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS

PLICA

DNI ASPIRANT

4

337-A

6

772-Y

8

995-Y

14

157-Q

20

220-F

21

501-C

22

102-P

23

757-L

24

794-B

25

566-A

26

572-A

27

050-S

28

758-G

29

318-J

30

487-E

31

448-S

 

Tal com diu el reglament del CTA:

 

Es podrà recórrer davant del Delegat del C.d’A. de la FCE. en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data en que hagi rebut la notificació de la denegació.

 

Barcelona, a 14 de desembre de 2018.