A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

Copa Catalana – Fase Territorial Lleidaa  2019

Lloc:

Casal de la Vila, Plaça de la Creu, 1  25134 La Portella.

Dates:            

13 de gener de 2019. Matí

Places

Àrbitre principal

Joan Mora

Àrbitre adjunt

Jaume Ribera

 

Si ha estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

En breu s'enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 7 de gener de 2019