A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició: 

Campionat Individual d’Edats sub8, sub10 i sub12 Fase de Tarragona Nord (Circular TGN 05/2019)

Lloc:  

A determinar (Baix Penedès)

Dates:            

Dissabtes tarda (16 i 23 de febrer, 9 de març)

Rondes:

6 (2 per dia)

 

Format:

Suís individual

 

Avaluable:

Elo FCdE estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (60’ a caiguda de bandera)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt 

1 Àrbitre auxiliar 

100 € / jornada

  70 € / jornada

  50 € / jornada

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La competició es comuna amb els JEEC i s’organitza conjuntament amb els consells esportius del Camp de Tarragona, que facilitaran els seus inscrits a l’àrbitre principal.

Una jornada = 2 rondes

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: No

 

 

Competició: 

Campionat Individual d’Edats sub8, sub10 i sub12 Fase Terres de l’Ebre (Circular TGN 04/2019)

Llocs:

Gandesa (9 de febrer), Tortosa (16 de febrer), Amposta (23 de febrer)

Dates:            

Dissabtes matí (9, 16 i 23 de febrer)

Rondes:

6 (2 per dia)

 

Format:

Suís individual

 

Avaluable:

Elo FCdE estàndard

 

Ritme de joc:

Estàndard (60’ a caiguda de bandera)

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

100€ / jornada (o suís organitzat)

  50€ / jornada *

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

L’organització de la fase prèvia de Terres de l’Ebre és únicament per a jugadors federats per a clubs de la FCdE però en la mateixa sala de joc s’organitzaran, de manera independent, les proves dels JEEC. Els àrbitres de la FCde arbitraran també la prova dels JEEC; els consells esportius faran arribar als àrbitres designats una proposta d'honoraris.

Una jornada = 2 rondes

La retribució tindrà una retenció del 2%

* En cas que els Consells Esportius de Terres de l’Ebre no facin cap grup, l’àrbitre adjunt cobrarà 70 € / jornada.

Manutenció: No

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCd’E, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Una vegada finalitzada la prova la FCd’E enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 24 de gener de 2019.

Amposta, a 9 de gener de 2019