Designacions arbitrals 2018

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Campionat de Veterans de Tarragona

Lloc:

Parc Botànic C/ Mossèn Josep Llauradó i Piñol s/n 43840 Salou

Dates:            

Del 24 de gener al 8 de març

Places

Àrbitre principal

Josep Ma Camell

Àrbitre Auxiliar

Adrià Pié

 

Competició:

Campionat de Veterans de Girona

Lloc:

Pis de dalt del Casal de la Gent Gran (Pl. Leonor Joher, 2n pis de Girona)

Dates:            

Del 5 de febrero al 19 de març

Places

Àrbitre principal

Vladimir Zaiats

 

Si ha estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

En breu s'enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no ha estat entre els designats, aprofitar l’ocasió per agrair-li l’interès mostrat, així com animar-lo que demani la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 15 de gener de 2019