Ofertes d’arbitratge 2019

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Campionat de Catalunya Individual Femení i Absolut

Lloc:  

A determinar

Dates:            

Del 18 al 22 d’abril

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

625 €

1 Àrbitre adjunt

400 €

1 Àrbitre auxiliar*

300 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

 

 

*A més de 80 participants s'afegirà aquest àrbitre.

Termini de licitació:

10 de març de 2019

 

 

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8

Lloc:  

A determinar

Dates:            

Del 13 al 15 d’abril de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

375 €

1 Àrbitre adjunt

300 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Termini de licitació:

10 de març de 2019

 

 

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-10 a Sub-18

Lloc:  

A determinar

Dates:            

Del 13 al 18 d’abril de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

625 €

1 Àrbitre adjunt

475 €

6 Àrbitres auxiliars

375 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Termini de licitació:

10 de març de 2019

 

 

Competició:

Final Copa Catalana

Lloc:  

A determinar

Dates:            

El 5 de maig de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

320 €

1 Àrbitre adjunt

250 €

3 Àrbitre auxiliar

150 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Es pagarà 15 € per l'àpat.

Termini de licitació:

31 de març de 2019

 

Competició:

Campionat de Catalunya de Veterans

Lloc:  

A determinar

Dates:            

Del 18 al 26 de maig de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

425 €

1 Àrbitre adjunt

225 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

14 d’abril de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 18 de gener de 2019