CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

 

Es convoca a la sessió d’Assemblea del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 27 d'abril de 2019, a les 9:30 en primera convocatòria i a les10:00 hores en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA

 

1.Informe de darreres actuacions.

2.Revisió i propostes de modificació del CTA

3.Propostes de futur vers el col.lectiu arbitral.

4.Precs i preguntes

 

El delegat d'àrbitres

 

Manolo Navarro