A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

XXXV Obert de Tarragona - Memorial Calbet

Lloc:

Diferents seus

Dates:            

Del 27 d’abril al 15 de juny de 2019

Places

Àrbitre principal

Josep Ma Camell

Àrbitre Adjunt

Gumersind Maseras

 

Competició:

III Obert Terres del Sud

Lloc:

Diferents seus

Dates:            

Del 27 d’abril al 8 de juny de 2019

Places

Àrbitre principal

Ruben Morales

Àrbitre adjunt

 

 

Si ha estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 5 d’abril de 2019