Designacions arbitrals 2019

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

Curs intensiu d’Àrbitre Català

Lloc:

Federació Catalana d’Escacs (Barcelona)

Dates:

Del 23 d’abril al 10 de maig de 2019

Places

Professors

Vladimir Zaiats

Manolo Navarro

 

Si ha estat designat, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE un informe. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, 15 d’abril de 2019