Examen d’Àrbitre Català

RESULTATS DE LA PROVA

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre català.

 

LLISTAT DE RESULTATS QUE HA OBTINGUT CADASCUNA DE LES PLIQUES

 

TEST

CURTES

Swiss-Manager

TOTAL

 

Plica 1

5,48

6,95

4,35

5,59

NO APTE

Plica 2

7,26

6,45

9,75

7,82

APTE

Plica 3

5,95

4,5

6,85

5,76

NO APTE

Plica 4

6,67

6,1

7,35

6,7

APTE

Plica 5

8,33

6,25

5,25

6,61

APTE

Plica 6

8,57

5,9

9,15

7,87

APTE

Plica 7

8,1

7,9

9,05

8,35

APTE

Plica 8

5,95

3,7

4,1

4,58

NO APTE

Plica 9

4,52

6

7,15

5,89

NO APTE

Plica 10

5,83

4,5

4,4

4,91

NO APTE

Plica 11

6,9

5,2

6,35

6,15

APTE

Plica 12

5,6

6,5

7,2

6,43

APTE

 

L’acte d’obertura de les pliques es realitzarà a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs el proper divendres, 24 de maig de 2019, a les 12:00 hores. Aquest acte és públic i obert a tots aquells federats que vulguin assistir.

ACTE D’OBERTURA DE LES PLIQUES

Data:               24 de maig de 2019

Hora:               12:00

Lloc:                Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona 

 

Barcelona, a 22 de maig de 2019

 

Signat: Manuel Navarro Pérez

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.