Acte d’obertura de les pliques de l’Examen d’Àrbitre Català 2019

ACTE D’OBERTURA

Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana d’Escacs el divendres 24 de maig de 2019 a les 12:00 hores, el resultat ha estat el següent:

 

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS

 

DNI

Plica 1

102-P

Plica 2

427-S

Plica 3

220F

Plica 4

789-E

Plica 5

487-E

Plica 6

271-L

Plica 7

584-C

Plica 8

018-V

Plica 9

177-G

Plica 10

050-S

Plica 11

157-Q

Plica 12

995-Y

 

Tal com diu el reglament del CTA: 

Es podrà recórrer davant del Delegat del C.d’A. de la FCE. en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data en que hagi rebut la notificació de la denegació.

 

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.

Barcelona, a 24 de maig de 2019