Examen d’Àrbitre Català 2019

RESULTATS DE LA REVISIÓ

LLISTAT DE RESULTATS DE LA REVISIÓ

 

 

TEST

CURTES

Swiss-Manager

APTE / NO APTE

Plica 1

5,48

6,95

4,35

NO APTE

Plica 3

5,95

5,6

6,85

APTE

Plica 8

5,95

5

8,5

APTE

Plica 9

5,45

6

7,15

APTE

Plica 10

5,83

4.5

4,4

NO APTE

 

Barcelona, a 21 de juny de 2019

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.