Ofertes d’arbitratge 2019

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:  

Campionat de Catalunya d’edats per equips

Lloc:

Lloret de mar (Girona)

Dates:            

De l’1 al 3 de novembre de 2019

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre principal

400 €

1 Àrbitre adjunt

260 €

5 Àrbitres auxiliars

185 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents a la localitat de celebració de la competició i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprobants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

Els designats hauran de presentar certificat de delectes sexuals

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

22 de setembre de 2019

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

L'àrbitres principal designat, en proves oficials de la FCE, te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 6 de setembre de 2019