Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

Obert Memorial David García Ilundain

Lloc:

Barcelona

Dates:            

El 6 de desembre de 2019

Places

Àrbitre principal

Valerio de la Cruz

Àrbitre adjunt

Mireia Terrones

Altres licitacions

 

Albert Baiges

Jesus Caballero

Oscar Ferrer

Jaume Gallart

Joan Manel Marches

Noemí Martinez

Mireia Ramon

Roger Rodriguez

Ricardo Salvador

Luis Enrique Valle

Vladimir Zaiats

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

L’àrbitre principal designat, en proves oficials de la FCE, te l’obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no has estat entre els designats, aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te a demanar la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Xavier Valios

Lleida, 19 de novembre de 2019