A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Competició:

Copa Catalana – Fase Territorial Barcelona  2020

Lloc:

Museu del Disseny HUB de Barcelona

Dates:            

12 de gener de 2020

Places

Àrbitre principal

Carlos Gimenez

Àrbitre adjunt

Valerio de la Cruz

Àrbitres auxiliars

Guillem Cintas

Josep Antoni Mateu

Albert Pardina

Francisco Javier Ramon

Mireia Ramon

Mireia Terrones

Altres licitacions

 

Albert Baiges

Jaume Gallart

Joan Manel Marches

Noemí Martinez

Andres Camilo Navarro

Roger Rodríguez

Ricardo Salvador

 

 

Competició: 

Copa Catalana - Fase Girona 2020

Lloc:

A Salitja (Vilobí)

Dates:            

El 12 de gener de 2020 (Tot el dia)

Places

Àrbitre principal

Luis Enrqiue Valle

Àrbitres adjunt

Jesus Caballero

Altres licitacions

 

Oscar Ferrer

Ricardo Salvador

Carles Vilà

 

  

Competició:

Copa Catalana – Fase Territorial Lleida  2020

Lloc:

Bellcaire d’Urgell

Dates:            

Diumenge 12 de gener de 2020 - Matí

Places

Àrbitre principal

Vacant

Àrbitres auxiliars

Adrià Pie

Altres licitacions

 

Ricardo Salvador

Guillem Cintas

 

 

Competició: 

Copa Catalana - Fase Tarragona 2020

Lloc:

Vila-seca

Dates:            

Diumenge 12 de gener de 2020 – Matí i tarda

Places

Àrbitre principal

Ruben Morales

Àrbitres adjunt

Albert Baiges

Àrbitre auxiliar

Oscar Ferrer

Altres licitacions

 

Guillem Cintas

Gumersind Maseras

Adrià Pié

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

L’àrbitre principal designat, en proves oficials de la FCE, te l’obligació de personar-se a la seu de la prova amb el temps suficient, que pot ser fins a 24 hores abans de la prova.

Des de la Federació, s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Lleida, 31 de desembre de 2019