Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Trofeu Obert Internacional d’escacs Ciutat de Barcelona

Lloc:

Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, C. Sants 79

Data            

Del 21 al 30 d’agost de 2020

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

2 Àrbitres Auxiliars

800 €

550 €

425 €

Requisit:

L’àrbitre principal i l’adjunt han de saber parlar i escriure en anglès.

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

El torneig es jugarà presencialment des de la seu principal, a Barcelona, i per la plataforma de Chess.com

Si a la seu oficial de Barcelona no es pot realitzar el torneig, degut a les condicions sanitàries que indiquin les autoritats competents, s’anul·larà la seu, però es mantindrà les places de principal i adjunt.

Vàlid per Elo FIDE (un cop es tingui confirmació de la Comissió de la FIDE)i FCE.

Límit de la licitació: 19 de juliol de 2020

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Tot l’equip arbitral designat en aquesta prova oficial de la FCE, te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans de l’inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, 7 de juliol de 2020.