Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:

Campionat de Catalunya d’edats per equips

Lloc:

Lloret de Mar (Girona)

Dates:

Del 10 al 12 d’octubre de 2020

Format

Suís per equips

Places:

1 Àrbitre principal

400 €

1 Àrbitre adjunt

260 €

3 Àrbitres auxiliars*

185 €

Observacions:

*En funció del número d’equips participants, es podrà designar a més àrbitres auxiliars.

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents a la localitat de celebració de la competició i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

Els designats hauran de presentar certificat de delectes sexuals

Manutenció: Allotjament en pensió completa a l'hotel

Termini de licitació:

23 de setembre de 2020

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

L’àrbitre principal en proves oficials de la FCE, haurà de personar-se a la seu de la prova el dia abans de la competició.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 9 de setembre de 2020