Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:

Hybrid Cities Match

Lloc:

Seu de la Federació Catalana d’Escacs a Barcelona

Data            

Del 6 al 7 de febrer de 2021

Places:

1 Àrbitre Principal

250 €

Observacions:

El torneig es jugarà presencialment des de la seu principal, a Barcelona, i per la plataforma de Chesstech.

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%.

No es pagarà l’allotjament, però sí 15 € en concepte dels dinars de dissabte i de diumenge.

L’àrbitre ha de saber parlar i escriure en anglès.

Vàlid per Elo FIDE.

Límit de la licitació: 29 de gener de 2021

 

En aquest torneig se seguiran totes les mesures higièniques com indica el protocol de la Federació Catalana d’escacs.

Els àrbitres que vulguin licitar han de tenir la llicència arbitral en vigor i només els que tinguin titulació internacional.

L’àrbitre designat en aquesta prova oficial de la FCE, te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans de l’inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, 19 de gener de 2021.