Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar els següents campionats de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8

Lloc:

Complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, Salou.

Dates:          

Del 27 al 29 de març de 2021

Places:

1 Àrbitre principal

Manolo Navarro

1 Àrbitre adjunt

Imma Montoliu

Altres licitacions

 

Guillem Cintas

Jaume Gallart

Joan Manel Marches

Estanis Plantada

Vladimir Zaiats

 

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-10 a Sub-20

Lloc:

Complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, Salou.

Dates:           

Del 27 de març a l’1 d’abril de 2021

Places:

1 Àrbitre principal

Carlos Giménez

1 Àrbitre adjunt

Daniel Leiro

4 Àrbitres auxiliars

Joan Manel Marches

Albert Pardina

Mireia Ramon

Fco Javier Ramon

Altres licitacions

 

Guillem Cintas

Eric Gatell

Manolo Navarro

Vladimir Zaiats

 

L’àrbitre principal designat en proves oficials de la FCE, té l'obligació de personar-se a la seu de la prova el dia abans de la competició.

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Lleida, 11 de març de 2021