Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:

1er Torneig Illa Fantasia

Lloc:

Finca Mas Brassó, s/n, 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona

Dates:

17 de juliol de 2021

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

100 €

Observacions:

Es pagarà únicament el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

Es pagarà només els desplaçaments dins de territori català.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per elo Català i FIDE ràpid 1 grup.

Inclou l’entrada al parc aquàtic tot el dia, però no es pagarà cap àpat.

Termini de licitació:

30 de juny de 2021

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

Barcelona, a 26 de maig de 2021.