Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició:  

26è Obert Ciutat de Barcelona - Campionat Absolut de Catalunya 2021

Lloc:

Centre Cívic Cotxeres de Sants, Barcelona

Dates:            

Del 18 al 26 d’agost de 2021

Format

Suís - Tancat

Places:

1 Àrbitre principal

800 €

1 Àrbitre adjunt

600 €

5 Àrbitre auxiliar

400 € 

Observacions:

Aquests dos torneigs es disputaran de manera simultània a Cotxeres de Sants pel que l’àrbitre principal serà dels dos.

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa. La retribució tindrà una retenció del 2%

L’equip arbitral designat te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, 24 hores abans de l'inici de la mateixa.

Termini de licitació:

1 de juliol de 2021

 

 

Competició:

Obert Memorial David García Ilundain

Lloc:

Centre Cívic Cotxeres de Sants, Barcelona

Dates:

21 i 22 d’agost de 2021, només matins

Format

Suís 

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

275 €

175 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

S’abonarà una dieta per dinar de 15 €.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE Ràpid i FCE ràpid.

Límit de la licitació: 1 de juliol de 2021

 

 

Competició:

Memorial David García Ilundain Base

Lloc:

Centre Cívic Cotxeres de Sants, Barcelona

Data:       

28 d’agost de 2021

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

5 Àrbitres Auxiliars

275 €

175 €

125 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament als àrbitres no residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

S’abonarà una dieta per dinar de 15 €.

La retribució tindrà una retenció del 2%

L’equip arbitral designat te l'obligació de personar-se a la seu de la prova, 24 hores abans de l'inici de la mateixa.

Vàlid per Elo FCE ràpid.

Límit de la licitació: 1 de juliol de 2021

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini. 

 Barcelona, 14 de juny de 2021