Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica la persona designada per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:  1er Torneig Illa Fantasia
Lloc: Finca Mas Brassó, s/n, 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
Dates:             17 de juliol de 2021
Places Àrbitre principal Jesús Caballero
Altres licitacions  

Òscar Ferrer

Joan Manel Marches

Ricardo Salvador

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 2 de juliol de 2021