A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar la competició següent:

Competició:  

Campionat de Tarragona Individual Absolut 2021

Lloc:

Hospitalet de l’Infant

Dates:            

Del 2 d’octubre al 27 de novembre de 2021

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

600 €

1 Àrbitre adjunt

375 €

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració.

Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa prèvia justificació amb els títols originals de transport utilitzats.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per a Elo FIDE estàndard, FEDA i FCE estàndard.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda.

Termini de licitació:

25 de setembre de 2021 a les 12 hores

Abans de finalitzar la prova, la F.C.E. enviarà a cadascun dels designats un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Per procedir al pagament dels honoraris i si s’escau els desplaçaments, serà imprescindible el retorn a la FCE dels documents, degudament complimentats seguint les indicacions dels serveis administratius de la FCE.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) abans de la data de termini.

Barcelona, a 13 de setembre de 2021