Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Territorial Absolut de Barcelona 2021

Lloc:  

Diferents seus a designar

Dates:  

Del 25 de setembre al 27 de novembre de 2021

 

Places

Àrbitre principal

Jaume Gallart

Àrbitres adjunts

Albert Pardina*

Joan Manel Marches*

Altres designacions:

   

*Atès el número de participants, queda a l’espera de confirmació.

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 20 de setembre de 2021