Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.  

Competició:  

Torneig Llampec per parelles mixtes

Lloc:

Federació Catalana d’Escacs a Barcelona

Dates:            

Dissabte 15 de gener de 2022 – Matí

Places:

Àrbitre principal

Mireia Ramon

Àrbitre Adjunt

Mireia Terrones

Altres licitacions:

 

Jaume Gallart

Oriol Saguillo

Manolo Navarro

Vladimir Zaiats

Xavier Valios + Guillem Cintas

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 10 de gener de 2022