Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició: 

Campionat Individual d’edats actius Territorial de Barcelona

Lloc:  

Espai Bota del Recinte de la Fabra i Coats (C/ Sant Adrià 20 de Barcelona)

Dates:            

Dissabte, 19 de març de 2022 (tarda)

Format:

Suís

Places:

1 Àrbitre Principal

1 Àrbitre Adjunt

4 Àrbitres Auxiliars

100 €

80 €

70 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament a l'àrbitre si aquest no és resident a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s'haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l'àrbitre. Si l'àrbitre és resident fora de la delegació rebrà l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FCE ràpid.

Termini de licitació:

3 de març de 2022 

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard 24 hores abans de l'inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, al designat, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del dia indicat.

Barcelona, 24 de febrer de 2022.