Benvolgut amic/amiga:

S'ofereix la possibilitat d’arbitrar la següent competició :

Competició:  Campionat de Tarragona de Veterans 2022
Lloc:   Cambrils
Dates:             10, 17, 24, 31 de març, 7,14,21,28 d’abril i 5 maig de 2022
Format: Suís
Places: 1 Àrbitre principal 300,00 €
1 Àrbitre adjunt 150,00 €
Observacions: Es pagarà desplaçament a l’àrbitre si aquest no és resident a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre  i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si l’àrbitre és resident fora de la delegació rebrà l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.
La retribució tindrà una retenció del 2%
Vàlid per Elo FCE estàndard i Elo FIDE estàndard
Termini de licitació: 7 de març

 

Per poder licitar és necesari tenir llicència d'àrbitre català en vigor per a la present temporada.

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Abans de finalitzada la prova la Federació Catalana d’Escacs enviarà als àrbitres designat un rebut de l’arbitratge i un formulari per poder percebre dietes de desplaçament per si procedeix. Serà imprescindible el seu retorn, degudament complimentats segons les indicacions dels serveis administratius de la Federació Catalana d’Escacs, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o (arbitres@escacs.cat) abans del dia indicat.

28 de febrer de 2022.